گل پوش

فرهنگی و هنری

طرح درس تاریخ هنر جهان

نام درس : تاریخ هنر جهان         کلاس سوم رشته طراحی و دوخت       هنرستان رسالت بیرجند

سال تحصیلی : 90-91               تعداد جلسات در هفته : 2 ساعت (شنبه)

 

طرح درس سالانه

هنر آموز گلی هراتی

ماه

هفته

تاریخ

موضوعات و عنوانهای درسی

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و مواد لازم

مهر

اول

9/7/90

9/7/90

تعطیل رسمی

آغاز هنر

شهادت امام جعفر صادق

ویژگیهای نقاشی وسفالگری دوره پارینه سنگی ونوسنگی

کتاب وپرسش وپاسخ

دوم

16/7/90

هنر میانرودان

ویژگیهای تمدنی واعتقادی در معماری وتندیس سازی دوره میانرودان

تهیه سوالات از متن درس امتحان کلاسی از دو فصل

سوم

23/7/90

هنر مصر

ویژگیهای عمومی،زیستی وتداومی در هنر مصر

کتاب ودادن برگه های تصحیح شده

چهارم

30/7/90

هنر اژه ویونان

علل رشد وشکوفایی هنر معماری وتندیس سازی یونان

آبان

اول

7/8/90

هنر اتروسک وروم باستان

زمینه های پیدایش هنر روم واتروسک وویژگیهای آنها

دوم

14/8/90

آزمون کلاسی از سه فصل قبل

یادگیری سه فصل قبل

پخش فیلم آموزشی در مورد هنر میانرودان

سوم

21/8/90

هنر هند

تاثیر اعتقادات مذهبیدر معماری وتندیس سازی هند

چهارم

28/8/90

هنر چین

اهمیت ونقش خوشنویسی ونقاشی در هنر چین

کتاب

آذر

اول

5/9/90

هنر ژاپن

زمینه های تاثیر پذیری هنر ژاپن از چین وهند

دوم

12/9/90

امتحان از سه فصل

فیلم آموزشی درمورد هنرشرقی از موزه لور پاریس

سوم

19/9/90

هنرپیشاکلمبی

چهارم

26/9/90

امتحان دوره از اول تا آخر فصل نهم

جلسه رفع اشکال

خواندن نمونه سوال نهایی در کلا س

دی

اول

امتحانات

نیمه اول

دوم

سوم

چهارم

27/10/90

سه شنبه جبرانی هنر اسلامی صفحه81تا88

ویژگیهای هنرو معماری اسلامی،خوشنویسی  کتاب آرایی

کتاب وپاورپوینت

بهمن

اول

1/11/90

ادامه هنر اسلامی صفحه 95 تا 88

دانش آموز باید بتواند با هنرهای دوره اسلامی (نگارگری ،سفالگری ، فلزکاری و شیشه گری ، پارچه بافی ، قالی بافی ) آشنا شود .

استفاده از فیلم و پروژکتور

دوم

8/11/90

هنر صدر مسیحیت وبیزانس

ویژگی هنر بیزانس را شرح دهد

سوم

15/11/90

هنراروپای غربی قرون وسطی

معماری وحجاری ونقاشی دوره گو تیک راشرح دهد

کتاب وعکسهایی از اینترنت

چهارم

22/11/90

29/11/90

تعطیل رسمی

امتحان از فصل 10تا12

رفع اشکال دروس گذشته

اسفند

اول

6/12/90

ادامه هنر اروپای غربی قرون وسطی

آشنایی دانش آموزان باهنر گوتیک

استفاده از پروژکتوروکتاب

دوم

13/12/90

هنر رنسانس

آشنای دانش آموزان باهنرهای دوره رنسانس ،معماری،نقاشان این دوره

سوم

20/12/90

کنفرانس دانش آموزان درباره نقاشی دوره رنسانس

دانش آموزان باید با هنرمندان وآثار آنها در این دوره آشنا شود

چهارم

27/12/90

امتحان از تصاویر کتاب

یادآوری دروس گذشته

فروردین

اول

تعطیل رسمی

دوم

تعطیل رسمی

سوم

1/91

ادامه هنر اروپایی بعد از رنسانس تا قرن بیستم

دانش آموز باید بتواند هنر رمانتی سیسم ، رئالیسم ، امپرسیونیست ، سمبولیسم را بشناسد

نشان دادن آثار سبک های مختلف این دوره با پرو ژکتور

چهارم

1/91

ادامه هنر اروپائی بعد از رنسانس تا قرن بیستم صفحه 129 تا صفحه 124

دانش آموز باید بتواند هنر رومانتی سیسم ، رئالیسم ، امپرسیونیسم و سمبولیسم را بشناسد

نشان دادن اثار سبکهای مختلف این دوره با پروژکتور

اردیبهشت

اول

2/91

هنر قرن 20صفحه130تا133

آشنایی دانش آموزان با هنرهای قرن بیستم (فوویسم ، اکسپرسیونیست ، کوبیسم و فوتوریسم)

استفاده از پروژکتور و بررسی آثار در سبکهای مختلف قرن 20

دوم

2/91

ادامه هنر قرن 20

دانش آموز باید سایر هنر های قرن بیستم را بشناسد

استفاده از فیلم های آموزشی

سوم

2/91

امتحان از فصل 12تا آخر فصل 15

رفع اشکال و یادآوری دروس گذشته

چهارم

2/91

دوره و رفع اشکال

آمادگی دانش آموزان برای امتحانات پایان سال

خرداد

اول

امتحان نهایی

دوم

سوم

چهارم

+ نوشته شده در  جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:19  توسط 'گلی هراتی   |